2004

[ 30 Chủ đề / 29 Trả lời ]

Quản lý: *đang trống*

 Loại Tác giả/Thời gian Trả lời Xem Bài viết cuối
  Twins @ Võ Thuật Thế Gia - Họp Báo Tuyên Truyền Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-23 0/2462 Gigichan 2016-7-23 03:47
  Twins ở JSG Kình Ca Kim Khúc Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-23 0/2309 Gigichan 2016-7-23 03:46
  Twins được nhận giải thưởng âm nhạc ở Quảng Châu Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-23 2/2281 Gigichan 2016-7-23 03:44
  Twins at Shanghai to sign a contract with Color Zone Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-23 3/2326 Gigichan 2016-7-23 03:42
  Twins @ tham dự họp báo cho các giải thưởng cuối năm Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-23 0/2301 Gigichan 2016-7-23 03:39
  Twins @ 903 radio station Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-23 0/2416 Gigichan 2016-7-23 03:38
  Twins @ 881 radio station Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-23 0/2301 Gigichan 2016-7-23 03:37
  [18.9.2004] Twins @ Chương Trình từ thiện Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-23 1/2238 Gigichan 2016-7-23 03:36
  Sa - Tuyên truyền Tân Cảnh Sát Chuyện Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-23 0/2336 Gigichan 2016-7-23 03:32
  Twins @ Neway - Trung Thu Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-23 0/2366 Gigichan 2016-7-23 03:12
  Twins @ Hop bao ra mat Singing in wonderland Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-23 1/2226 Gigichan 2016-7-23 03:08
  Twins @ Happiness Artist Family Awards Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-23 3/2190 Gigichan 2016-7-23 03:06
  Twins@ Phỏng vấn 903 Radio Station Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-23 0/2267 Gigichan 2016-7-23 03:04
  Twins @ Buổi công chiếu Leave Me Alone Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-19 1/2298 Gigichan 2016-7-19 22:53
  Gill @ công chiếu phim Beyond Our Ken Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-19 1/2532 Gigichan 2016-7-19 22:38
  Twins @ EEG's Sport Day Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-19 1/2385 Gigichan 2016-7-19 22:31
  Twins @ Chinese Music Hits Awards' Rehearsal Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-19 0/2492 Gigichan 2016-7-19 22:30
  Twins @ Chinese Music Hits Awards' Event Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-19 1/2321 Gigichan 2016-7-19 22:28
  Twins @ Chanel V Music Award Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-19 3/2279 Gigichan 2016-7-19 22:26
  Twins @ Buổi concert từ thiện của công ty EEG Tệp đính kèm hình ảnh Gigichan 2016-7-19 0/2408 Gigichan 2016-7-19 22:21

Thành viên đang xem diễn đàn này.