2005

[ 21 Chủ đề / 0 Trả lời ]

Quản lý: *đang trống*

 Loại Tác giả/Thời gian Trả lời Xem Bài viết cuối
  [31/01/05] Đóng phim House of Fury - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/3 neisal 2016-7-8 08:35
  [29/01/05] Twins đi shopping ở Taiwan - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/4 neisal 2016-7-8 08:34
  [28/01/05] Gill nhận được bất ngờ lớn - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/4 neisal 2016-7-8 08:33
  [27/01/05] Twins viết câu đối Tết - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/3 neisal 2016-7-8 08:32
  [27/01/05] Sam Wang của 5566 thích Gill? - [Quyền đọc bài 10] neisal 2016-7-8 0/4 neisal 2016-7-8 08:31
  [27/01/05] Làm người phát ngôn cho hãng thuốc - [Quyền đọc bài 10] neisal 2016-7-8 0/3 neisal 2016-7-8 08:31
  [26/01/05] Twins tại Đài Loan - [Quyền đọc bài 10] neisal 2016-7-8 0/3 neisal 2016-7-8 08:30
  [25/01/05] Gill được đề cử nữ DV xuất sắc - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/3 neisal 2016-7-8 08:29
  [24/01/05] Quà sn đặc biệt Sa tặng Gil - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/5 neisal 2016-7-8 08:28
  [21/01/05] Sa bệnh vì nhớ Ronald - [Quyền đọc bài 10] neisal 2016-7-8 0/4 neisal 2016-7-8 08:27
  [19/01/05] Giải Thập đại Trung Văn Ca Khúc - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/3 neisal 2016-7-8 08:26
  [18/01/05] MV mừng năm mới EEG - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/5 neisal 2016-7-8 08:25
  [17/01/05] Sinh nhật Gill với 400 fans tại Đài Loan - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/4 neisal 2016-7-8 08:22
  [17/01/05] Khăn choàng của Gill bán đấu giá - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/4 neisal 2016-7-8 08:20
  [14/04/05] 8 shows sẽ diễn ra trong tháng 9 - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/3 neisal 2016-7-8 08:18
  [13/01/05] Twins tan rã giống Boyz? - [Quyền đọc bài 10] neisal 2016-7-8 0/3 neisal 2016-7-8 08:17
  [12/01/05] Sa đã hẹn hò với Ronald được 3 tháng? - [Quyền đọc bài 10] neisal 2016-7-8 0/4 neisal 2016-7-8 08:16
  [10/01/05] Twins quay MV năm mới của EEG - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/4 neisal 2016-7-8 08:16
  [07/01/05] Sa tuyên truyền phim ở TQ - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/3 neisal 2016-7-8 08:15
  [05/01/05] Gill tự làm khăn, kế hoạch năm 2005 - [Quyền đọc bài 10] neisal 2016-7-8 0/5 neisal 2016-7-8 08:13

Thành viên đang xem diễn đàn này.