2006

[ 137 Chủ đề / 1 Trả lời ]

Quản lý: *đang trống*

 Loại Tác giả/Thời gian Trả lời Xem Bài viết cuối
  [20/11/16] Sa tâm sự về mối quan hệ với Gill - [Quyền đọc bài 10] neisal 2016-7-8 0/10 neisal 2016-7-8 13:14
  [15/11/06] Nhóm xuất sắc nhật không thuộc về Twins - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/4 neisal 2016-7-8 13:07
  [01/11/06] Twins thật VS Twins giả - [Quyền đọc bài 10] neisal 2016-7-8 0/6 neisal 2016-7-8 13:06
  [31/10/06] Sa quay trở lại làm việc, Gil tạm chia xa Sa - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/6 neisal 2016-7-8 13:05
[28/10/06] Sa nhập viện ngay sau buổi diễn - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/8 neisal 2016-7-8 13:03
  [26/10/06] Gill bị bảo vệ không cho tới gần Sa - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/7 neisal 2016-7-8 13:02
  [20/10/06] Sa ghen tị Gill kiếm được $40,000 - [Quyền đọc bài 10] neisal 2016-7-8 0/6 neisal 2016-7-8 13:01
  [18/10/06] Quay Mv mới với trai lực lưỡng - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/4 neisal 2016-7-8 13:00
  [18/10/06] Sa giết Shawn vì tình - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/4 neisal 2016-7-8 12:54
  [13/10/06] Gill đang yêu Lester Lam - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/4 neisal 2016-7-8 12:53
  [09/10/06] Sa và Isabella tâm sự trong Diary - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/7 neisal 2016-7-8 12:50
  [08/10/06] Twins và nhóc Matthew - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/6 neisal 2016-7-8 12:49
  [29/09/06] Gill phủ nhận bị trầm cảm - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/3 neisal 2016-7-8 12:46
  [23/09/06] Sa nhảy chachacha và dùng mỹ nhân kế - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/3 neisal 2016-7-8 12:45
  [23/09/06] Twins nói tình cảm còn hơn Brokeback Mountain - [Quyền đọc bài 10] neisal 2016-7-8 0/5 neisal 2016-7-8 12:44
  [20/09/06] Ngôi nhà may mắn bị trộm - [Quyền đọc bài 10] neisal 2016-7-8 0/5 neisal 2016-7-8 12:43
  [19/09/06] Tượng sáp Twins bị trở thành trò chơi - [Quyền đọc bài 10] neisal 2016-7-8 0/4 neisal 2016-7-8 12:42
  [19/09/06] Gill lại bị chụp hình lén - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/5 neisal 2016-7-8 12:41
  [17/09/06] Sa đóng phim mới Nhật Ký - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/3 neisal 2016-7-8 12:41
  [16/09/06] Đôi mắt biết đánh lừa và bị đánh lừa - [Quyền đọc bài 10]Tệp đính kèm hình ảnh neisal 2016-7-8 0/5 neisal 2016-7-8 12:39

Thành viên đang xem diễn đàn này.